Školení ve Virtuální Realitě

Školení zaměstnanců v ostravské firmě na obrábění motorových hlav pomocí virtuální reality

Na základě požadavků společnosti Renovace Hlav Motorů - RHO, bylo třeba urychlit proces zaškolení nově příchozích zaměstnanců pomocí virtuální reality. Výukový program si klient rozdělil do tří kroků, vzájemně na sebe navázaných. Hlavní myšlenkou projektu je minimalizace škod při opravách hlav motorů a prevence proti zranění při manipulaci s těžkými stroji. Společnost je zámečnickou dílnou, je třeba dodržovat zvolené postupy správně a při obrábění motorových hlav pracovat s přesností na desetiny milimetrů. Hovořili jsme i s vedoucím implementace společnosti RHO, který nás nejen provedl dílnou, dovolil, abychom ho mohli citovat, ale hlavně nám předal hromadu technických informací, bez kterých by tento výukový program vlastně nemohl vzniknout.

“Virtuální realita není samozřejmě realita skutečná, to my dobře víme, ale taky víme, že díky tomuto systému výuky budou naši zaměstnanci hned od začátku pracovat s větší jistotou a tím pádem i větší produktivitou” říká Miroslav Pech.

 

Níže jsou popsány jednotlivé fáze softwarového produktu, které pouvažujeme za důležité tak, aby vznikla smysluplná školící aplikace.

 

Zalogování zaměstnanců 

 

Jedná se o první vstupní obrazovku uživatele a také bránu do světa Virtuální Reality. Můžeme takto pracovat se dvěmi možnostmi. Buď přihlášení do systému uživatelem, kde si zadá své jméno, příjmení, věk, pohlaví, číslo směny, atd... nebo využijeme přiřazení kódu např. DR309JK, ve kterém již budou všechny informace o uživateli obsaženy. Získaná data budeme využívat ve znalostní bázi a tu následně importujeme do reportů tak abychom byli schopni vyhodnocovat získané informace a měli nad nimi přehled. 

Práce na dvou obráběcích strojích

 

U prvního stroje můžete vidět (viz. video výše) broušení sedel dosedací plochy mezi motorem a hlavou motoru. Prvním krokem je umístění hlavy a její připevnění tak aby byla stabilní. Poté uvedeme stroj do provozu, kde je možnost zvolit si dvě rychlosti vykružování. Následně pracujeme se speciální vykružovací vrtačkou a sledujeme ukazatel opracovanosti tak, abychom nepřeskočili do červeného pole. Tím by se poškodil opracovávaný blok motoru a už by nebylo možné jej vrátit do původního stavu. “Tady se dostáváme k oné hodinářské práci, kdy musí zaměstnanec dávat opravdu velký pozor na to co dělá a mít i trochu toho citu v rukou” vysvětluje nám majitel firmy a my pokorně přikyvujeme.”Samozřejmě, že to není jen o tom sledovat budík, který nám něco ukazuje, ale i skrz stroj cítit ty správné vibrace v rukou” dodává Miroslav Pech.

Druhé stanoviště nabízí postup při otevírání hlavy motoru a odstranění pružin. Jedná se o přesné vybalancování hliníkové hlavy na střed u jednotlivého válce a poté zasunutí magnetické tyčinky pro získání pružiny. Uživatel tak musí pracovat v levé ruce s posuvnou plošinou pro vycentrování a pravá ruka poslouží k otevření pružiny a vyjmutí. Takto “vylomené” pružiny je třeba očistit nebo případně nahradit novými.

Závěrečný test / Podobně jako v autoškole

V aplikaci se uživatel seznámil se dvěma stanovišti a na nich musel plnit předpřipravené úkoly. Abychom dosáhli co nejlepších výsledků v procesu zaškolení, nachystali jsme si také sadu otázek. Některé byly připraveny cíleně, abychom zjistili odbornost a nabité vědomosti, další otázky pouze obecné pro doplnění obsahu. Vždy ale bude třeba se zadavatelem postupovat tak, ať získáme co nejlepší zpětnou vazbu pomocí vědomostního testu.

Reporting dat ze software

 

Tuto část považujeme za stěžejní, abychom se nakonec dozvěděli informace o uživatelích, kteří prošli procesem virtuálního školení. První část, kde můžeme sbírat data je logování, takto budeme schopni setřídit uživatele dle parametrů, které jsme od nich získali a následně mezi sebou také porovnat. Dalšími ukazateli pro vyhodnocení mohou být body získané za odpovědi při testování, zde opět využijeme data přiřazená jednotlivcům nebo porovnání napříč všemi uživateli. Dokážeme také vyhodnocovat chybovost při práci s jednotlivými stroji, čas strávený na vybraných úkolech nebo případnou repetitivnost. Jednou z posledních možností je také sledování pohybu očí. tzv. eye tracking u vybraných VR brýli. Ve firmě TASTY AIR jsme schopni toto měřit. Oblast data miningu může být obrovská a proto na ni budeme klást velký důraz při všech implementacích. 

Vyjádření zákazníka


Implementace byla dokončena na konci srpna 2019 a během podzimu budeme získávat veškerá data, abychom mohli vyhodnotit první zkušenosti v ostrém provozu. Na druhou stranu jsme spokojeni s dodržováním termínů na projektu a nepřekročení domluvené ceny. Společnost TASTY AIR s.r.o. mohu doporučit z pohledu profesionality, osobního přístupu, ale také nadhledu v nových technologiích. 


Vedouci implemetace pro Renovace Hlav Motorů

Ing. Miroslav Pech 

TASTY AIR  - virtuální a rozšířená realita pro podniky a firmy