Novinky a Aktuality ze světa TASTY AIR

Tasty Air podporuje inovace ve vzdělávání

 

Díky dotačnímu projektu Erasmus+ se společnost Tasty Air společně s AUTOKLASTREM zapojili do projektu LEAN. Jedná se o mezinárodní projekt s aktivní účastí zemí Španělska, Portugalska a České republiky.

 

Podstatou celého projektu je snaha o implementaci metody LEAN do kontinuálně zlepšujících a inovačních procesů, které ve společnostech vznikají, především díky Průmyslu 4.0. Důležitou součástí je i edukace studentů a snaha o zjednodušení a lepší pochopení celé problematiky.

 

 

Serious game jako řešení

 

Tasty Air vyvinula aplikaci splňující určitá pravidla pro serious game – seriózní hru, která učí jednotlivým návykům, v případě AUTOKLASTRU se jedná o metodu zeštíhlení výrobních postupů – tzv. „lean“, která je nejčastěji uplatňována právě v automobilovém průmyslu.

 

Významným partnerem tohoto projektu ve fázi zavádění byla Střední škola Jablunkov, kde si studenti 3. ročníku v rámci výuky ověřili Lean metody předmětu Výroba a logistika interaktivní tréninkovou hrou. Prakticky si vyzkoušeli, co je např. Kanban (jedná se o koncept úzce spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time). Dále se naučili, jak uspořádat pracoviště, jak sledovat výrobu, aby byla co nejefektivnější a byl splněn požadavek zákazníka.

 

Projekt strategického partnerství má za cíl zlepšit výsledky odborného vzdělávání a přípravy rozvojem inovativní digitální metodiky vzdělávání založené na simulačních seriózních hrách, orientovaný na zkušenosti a integrace systémů neustálého zlepšování.

 

Simulace reálného výrobního procesu

 

Jako u každého nově vznikajícího konceptu, je to otázka času, než se stane součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy. Testování probíhala mezinárodně v Lisabonu, a to za účastí studentů i učitelů, mj. i z České republiky.

 

 

 

„Výstupem dvouletého projektu je nejen interaktivní aplikace na tablety – „multiplayerová seriózní hra“, která, jak již bylo zmíněno, učí studenty ve školách základní principy Lean metody zábavnou a interaktivní formou a to díky 5 tabletům simulujících 5 výrobních stanovišť. Jde o napodobeninu celého výrobního postupu s pátou konečnou stanici, kde se vyrábí finální výrobek. Důležité je zmínit, že společnost Tasty Air navrhla také administrační webovou aplikaci pro učitele. Jejich role je čistě administrativní a ve hře sledují hlavně statistiky, které ukazují studentům. Podstatná je zpětná vazba vyučujícího, který vysvětluje, na jakém pracovišti studenti udělali chybu a proč,“ vysvětluje Vojtěch Buday.

 

 

Aplikace je koncipovaná na 4 herní úrovně, které simulují pracovní proces od neorganizovaného výrobního procesu až po plně organizovaný pracovní postup. Středoškoláci tak mohou mít k dispozici skvělý nástroj, kde se o LEAN metodě dozví nejdůležitější informace a následně tyto principy implementují v praxi.  

 

 

Projekt je zdarma a jakákoli škola, které o něj projeví zájem, jej může testovat, zkoušet a  tím pádem i vyučovat celý LEAN proces, který je právě pro středoškoláky přehledný a zajímavý.