Tasty Air podporuje inovace ve vzdělávání

Tým Tasty Air se společně s AUTOKLASTREM zapojil do mezinárodního projektu LEAN. Jde o implementaci metody LEAN do kontinuálně zlepšujících, inovačních procesů, které ve společnostech vznikají, především díky Průmyslu 4.0.

 

Na projektu se aktivně podílela nejen Česká republika, ale také Portugalsko a Španělsko. Všechny tři země díky programu Erasmus+ vnímají důležistost edukace studentů a snahu o zjednodušení a lepší pochopení celé problematiky.

 

Tasty Air v roli zkušených vyvojářů

 

Vyvojáři z Tasty Air vyvinuli aplikaci splňující pravidla seriózní hry. Díky ní se studenti středních škol učí jednotlivým návykům odpovídající metodě zeštíhlení výrobních postupů – tzv. „lean“, která je nejčastěji uplatňována právě v automobilovém průmyslu.

 

Důležitým partnerem byla Střední škola Jablunkov, kde si studenti 3. ročníku v rámci výuky ověřili Lean metody předmětu Výroba a logistika interaktivní tréninkovou hrou. Naučili se uspořádat pracoviště, jak správně sledovat výrobu, aby byla co nejefektivnější a zákazník byl spokojený. 

 

Projekt strategického partnerství tří zemí, má za cíl zlepšit výsledky odborného vzdělávání a přípravy rozvojem inovativní digitální metodiky vzdělávání založené na simulačních seriózních hrách, orientované na zkušenosti a integrace systémů neustálého zlepšování.

Simulace reálného výrobního procesu

 

Jako u každého nově vznikajícího konceptu, je to otázka času, než se stane součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy. Testování probíhala mezinárodně v Lisabonu, a to za účastí studentů i učitelů, mj. i z České republiky.

 

 

Aplikace je koncipovaná na 4 herní úrovně, které simulují pracovní proces od neorganizovaného výrobního procesu až po plně organizovaný pracovní postup. Středoškoláci tak mohou mít k dispozici skvělý nástroj, kde se o LEAN metodě dozví nejdůležitější informace a následně tyto principy implementují v praxi.  

 

 

Projekt je zdarma a jakákoli škola, které o něj projeví zájem, jej může testovat, zkoušet a  tím pádem i vyučovat celý LEAN proces, který je právě pro středoškoláky přehledný a zajímavý.