Biskupství litoměřické - aplikace s 3D skeny

Nová média jako lék proti zubu času

 

digitalizace kostela Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani

Jednou z metod, jak chránit vzácné kulturní dědictví a uchovat jej pro budoucí generace, je jeho digitalizace. Krom konzervace umožňuje také prezentovat historické artefakty soudobým návštěvníkům památek či muzeí interaktivní a záživnou formou.

 

Svého digitálního „posvěcení“ se dočkal i klášterní kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani. Naše firma Tasty Air zde během léta 2021 realizovala kompletní technické řešení v podobě 6 informačních kiosků, které poutavě představují sakrální a umělecké bohatství památky.

 

Pokud se tedy někdy vypravíte do Kadaně, máte o důvod navíc tento klášterní komplex navštívit!

Proč projekt digitalizace kostela vznikl?

 

Zadavatelem projektu, financovaného z evropských zdrojů, je Biskupství litoměřické, které v lednu 2021 vyhlásilo veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla digitalizace klášterního kostela Čtrnácti sv. pomocníků, a to v následujícím rozsahu:

digitalizace a vytvoření digitálního 3D modelu kostela (vnitřní a vnější část)

■ digitalizace fresek

digitalizace a vytvoření 3D modelů vybavení interiéru kostela – oltáře, kamenné artefakty, mobiliář, vybrané kovářské prvky a výtvarná díla

■ výroba, instalace a zprovoznění 6 ks infokiosků pro prezentaci výstupů digitalizace, jejichž součástí jsou atypické stojany s dotykovým displejem a veškeré HW a SW

Přemýšlíte o možnostech zvýšení akraktivity vlastního kostela pomocí interaktivních kiosků? Ozvěte se nám!

Jaký byl účel této digitalizace?

 

Hlavním cílem bylo zachovat kulturní pamětihodnosti kostela včetně fresek a několika dalších předmětů mobiliáře, které musely být odebrány za účelem jejich ochrany, a návštěvníci si je tak dnes mohou prohlédnout pouze digitálně v kiosku.

 

Úkolem našeho týmu Tasty Air, který výběrové řízení vyhrál, bylo zajistit veškeré technické práce, především pak 3D vizualizaci interiéru kostela s pomocí skenovacích zařízení Matterport a Shining 3D EinScan Pro HD, který bylo nutné použít pro rozměrnější náhrobky.

Součástí kiosku je dotyková obrazovka zapracovaná do stojanu z masivního dřeva

Jak projekt probíhal a co vše obnášel?

 

Prvním úkolem bylo detailně fotograficky zdokumentovat nástěnné malby, obrazy a vitráže. Následovala hlavní část – 3D skenování interiéru kostela, kam patří kamenné oltáře a sochy, lavice, zpovědnice, varhany, náhrobky atd. Právě zde jsme využili výše uvedená skenovací zařízení pro 3D vizualizaci prostoru, které dobře znají a využívají např. realitní kanceláře. A neméně důležitým úkolem bylo vytvoření 3D modelu interiéru i exteriéru kostela.

 

Veškerý získaný materiál bylo nutné počítačově zpracovat a implementovat do celkem 6 informačních kiosků – tabulí s dotykovým displejem rozmístěných na strategických místech kostela. Každý kiosek obsahuje vizuální a textové informace spojené s daným místem v kostele. V žádném z kiosků tak nenajdete duplicitní obsah a návštěvníka navíc nenásilnou formou motivujeme k prohlídce celého kostela. Displej umožňuje přiblížení/oddálení a kvalitnější i interaktivnější zobrazení detailů uměleckých artefaktů. Kiosky navíc dokážeme ovládat vzdáleně, a zajistit tak technickou podporu, aktualizaci systému či aplikací.

 

Krom vizuálního materiálu každý kiosek obsahuje odborné informační texty v češtině, které českým i zahraničním turistům přibližují památku z historického a kunsthistorického aspektu.

Na designu kiosku spolupracoval také řezbář i umělecký kovář

Masivní materiály pro výrobu kisoků

 

Jelikož musí celý kiosek vizuálně zapadat do prostředí kostela, zapojili jsme do jeho výroby také řezbáře a uměleckého kováře, kteří dali kioskům patřičný estetický vzhled. Použitým materiálem byl dubový masiv a kvalitní ocel, pod nimiž se skrývá počítač , který řídí dotykový monitor.

 

Na náš podnět jsme dále zhotovili virtuální rekonstrukci zaniklé kazatelny pro přesnější představu o původním interiéru kostela v jeho plné kráse.

Realisticky naskenovaný sloup interiéru a domodelovaná kazatelna v 3D prostoru

O kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani

 

ůvodů, proč si tato národní kulturní památka zasloužila moderní péči a ochranu, je hned několik. Kostel je součástí významného komplexu františkánského kláštera z konce 15. století. Za posledních několik desítek let zde probíhaly rozsáhlé opravy a restaurační práce, v rámci nichž byly odhaleny či restaurovány cenné náhrobky, sochy, nástěnné malby a další mobiliář starý přes 400 let. Kostel ukrývá skvosty, jako jsou tumby Jana z Lobkovic nebo Václava Hasištejnského, dále oltáře, kazatelny či varhany z roku 1750.

 

Celkově kostel nadchne zajímavou kombinací gotické architektury, renesanční výmalby a barokních oltářů, sousoší atd. Nově si tak návštěvníci díky projektu digitalizace odnesou z prohlídky ještě autentičtější zážitky a lepší přehled o pozoruhodné historii kostela.

zdroj: wikipedie

Jaký přínos mají interaktivní kiosky pro historické památky?

 

Takovéto interaktivní aplikace v kioscích mají velký potenciál a přínos pro turistický průmysl, což konečně začínají pociťovat také milovníci hradů, zámků, muzeí, skanzenů a jiných památek v Česku. Pandemie koronaviru pak používání digitálních technologií a aplikací ještě posílila. 

 

V konečném důsledku tyto digitální atrakce pomáhají zvyšovat prestiž a popularitu daného objektu, a potažmo zvedají tržby.

Hlavní výhody digitálních kiosků pro historické objekty

■ Také historické památky musí kráčet s dobou

■ Lákadlo pro mladé i nejmladší návštěvníky

■ Zvýšení prestiže, návštěvnosti a třžeb

■ Nová forma předkládání historických faktů

■ Možnost vzdělávání formou her

■ Nástroj digitalizace kulturního dědictví

rozšířená realita aplikac4

Historické objekty je dnes možné oživit i skrze mobilní telefon

Máte zájem o podobný kiosek pro váš objekt?

V Tasty Air již několik let pomáháme turistickým centrům, památkám a muzeím vymýšlet a vyvíjet moderní nástroje propagace, které s pomocí digitálních technologií dokážou přilákat a zaujmout návštěvníky. Na kontě máme hned několik projektů nejen s virtuální a rozšířenou realitou, které zvýšily návštěvnost a popularitu památek (Zborovský hrad na Slovensku nebo Turistické informační centrum Brno).

 

Rádi připravíme unikátní řešení také pro váš kostel, zámek, či muezum – od úvodního návrhu témat a přípravy rozpočtu přes vývoj, design a grafiku, přes finální testování a dodání kvalitního finálního produktu.

Konkrétní produkt vždy vyvíjíme na základě společné vstupní konzultace, se zohledněním vašich nápadů a návrhů i analýzy potřeb vaší památky/muzea.

Výstupem mohou být:

■ Prohlídky památek v jejich historické podobě

■ Interaktivní prvky, hry a kvízy

■ 3D animace, videa a příběhy

■ Mluvící sochy, postavy a oživlé obrazy

■ VR a AR do mobilu
■ Profesinální 3D skeny

Chcete také zvýšit povědomí o vaši památce?

Ozvěte se nám a my pro vás vymyslíme optimální řešení na míru!