VAE CONTROLS

Zácvik řidičů s virtuální realitou

Školení budoucnosti

Digitální technologie umí zjednodušit, zrychlit a zefektivnit vzdělávací procesy, stejně jako snížit jejich nákladovost, čehož rády využívají firmy nebo výrobní závody. Skvělým příkladem je naše virtuální školení pro řidiče autocisteren ze společnosti VAE Controls, které je dokáže úspěšně připravit do praxe díky realistickému zachycení prostředí. Z projektu máme v Tasty Air velkou radost i proto, že pomáhá tradiční firmě z Ostravy s mezinárodním renomé v petrochemickém, energetickém i vodárenském průmyslu.

Rychlá ukázka školení řidičů ve virtuální realitě

Bez spolehlivé logistiky a řidičů se firma VAE Controls neobejde

Společnost VAE Controls z Ostravy se specializuje na výstavbu a rekonstrukci terminálů či tankovišť pro ropné produkty a na řídicí systémy pro vodovodní sítě, úpravny vody a čistírny odpadních vod. Klíčovou roli tedy hraje logistika, konkrétně přeprava různorodých tekutých materiálů (nafta, olej, odpadní vody aj.). Z toho plynou vysoké nároky na bezpečnost a preciznost práce během tankování, manipulace s cisternou a samotného transportu po/z areálu. Jsou to právě řidiči nákladních aut a cisteren, kteří potřebují důkladný vstupní trénink s důrazem na praktické osvojení veškerých úkonů a spolehlivou orientaci v terénu.

Přemýšlíte o implementaci virtuální reality?

Ozvěte se, pomůžeme vám.

Realizace vždělávacího projektu s VR na míru

Po úvodních konzultacích s klientem bylo naším úkolem zmapovat průmyslový areál v Sedlnicích a s pomocí několika stovek 360° fotografií zdokumentovat celý areál, včetně čerpací stanice.

 

Projekt jsme rozdělili na dvě části – první má za úkol ukázat řidičům v zácviku únikové trasy z areálu pro případ havárie. Díky VR se tak řidič bude moci v areálu bezpečně zorientovat ještě před fyzickou návštěvou.

 

Ve druhé fázi jsme se zaměřili na proces čerpání příslušných kapalin do cisterny. Od zkušených řidičů jsme získali přesné postupy a jednotlivé kroky. Na základě těchto podkladů jsme poté implementovali vlastní virtuální školení na míru specifickým potřebám klienta.

3D model čerpací stanice

Pro školící aplikaci bylo nutné převést do 3D prostoru celou čerpací stanici (viz obrázek výše) a také její okolí. Celá tato stanice se poté nastavila tak, aby části, které mají být pohyblívé a funkční opravdu dělali to, co dělají v reálném světě. Máme zde tedy funkční počítač, pohyblivé hadice nebo třeba 10ti metrový drát potřebný k uzemnění autocisterny. S těmito pohyblivými částmi poté ve virtuální realitě pracují zaškolovaní řidiči tak, že je obsluhují stejně, jako kdyby ve virtuální realitě nebyli.

Virtuálně a interaktivně na cvičišti, lehce na bojišti

Výstupem je komplexní školicí řešení s věrným zpodobením areálu (budoucího pracoviště), virtuálním „ručním“ nácvikem správného čerpání materiálu do cisterny a intuitivní audiovizuální nápovědou. Jak můžete vidět z video ukázky výše, řidič má k dispozici návod, jak cisternu propojit se stanicí, která tlačítka zmáčknout, jak povolit přívody atd.

 

Krom vizuální simulace prostředí jsme kladli důraz na interakci účastníka školení, jenž si může virtuálně a nanečisto vyzkoušet utahování uzávěrů, připojování hadice i další úkony. Výcvik tak probíhá bezpečně, bez rizik, účastník může opakovat školení dle potřeby a v individuálním tempu. Díky virtuálnímu režimu, který funguje odkudkoli, navíc školení snižuje nároky a náklady na školitele nebo pohonné hmoty. Absolvent školení je pak ve finále lépe připraven aplikovat poznatky v praxi, a to s nižší mírou chybovosti.

Jak virtuální realita pomáhá při vzdělání zaměstnanců

■ Autentická zkušenost pro efektivnější učení

■ Trénink nanečisto snižuje riziko úrazů a škod

Časová a finanční úspora při školení 

Rychlejší aplikace v praxi ■

Chcete vědět o VR školení více?

Napište nám a ptejte se na to, co vás zajímá.

Co je to virtuální realita (VR)?


Virtuální realita, z anglického virtual reality (zkratka VR), je technologie, jež vytváří dokonalou iluzi skutečného nebo fiktivního světa a která nám umožňuje se v něm volně pohybovat. Základem virtuální reality je zraková, případně sluchová, hmatová a čichová simulace skutečnosti fungující nejčastěji za pomoci speciálního VR headsetu, haptických ovladačů rukou, případně obrazovky nebo smartphonu.

S virtuální realitou se stále častěji setkáváme v oblastech, jako jsou marketing, medicína, vojenství, vzdělávání, letectví, astronomie, ale i herní průmysl, turismus a umění. Tato technologie usnadňuje a zefektivňuje vzdělávací procesy ve firmách i ve škole, pomáhá studentům medicíny či budoucím pilotům a baví tisíce návštěvníků historických památek, muzeí a zábavních parků.

V Tasty Air se specializujeme na VR řešení pro firmy a průmyslové závody a turistické objekty. Rádi se však po společné konzultaci ujmeme nových projektů pro klienty z dalších oblastí.


Čtěte více o virtuální realitě.


Virtuální realita a MUO

Máte zájem o školení ve virtuální realitě pro vaši společnost?

V Tasty Air již několik let pomáháme vymýšlet a vyvíjet moderní software, který s pomocí nových technologií dokáže pomáhat a zjednodušovat pracovní procesy.

 

Rádi připravíme unikátní řešení také pro vás – od úvodního návrhu témat a přípravy rozpočtu přes vývoj, testování až po finální výstup.

 

Konkrétní produkt vždy vyvíjíme na základě společné vstupní konzultace, se zohledněním vašich nápadů a návrhů i analýzy potřeb vaší společnosti.