Ostrava, Česká republika

Školení zaměstnanců na strojích pomocí virtuální reality

Např. distribučním průmyslu se vyskytuje vysoké procento tzv. „dočasných pracovníků“, jedná se o 11 % až 18 % všech pracovníků. Technologie Virtuální Reality (VR) může urychlit dobu nástupu těchto pracovníků tím, že je provede jejich první směnou, kdy díky tomuto provedení je potřeba menšího času stráveného školením těchto zaměstnanců. Je zřejmé, že díky technologiím VR dochází ke zkrácení doby potřebné k vyškolení zaměstnanců, jsou kladeny menší nároky na znalosti a zkušenosti pracovníků a ve výsledku také pracovníci odvádějí efektivnější výkony.

Standartní efektivita zaškolení

30 %

VS


Efektivita zaškolení ve VR

93 %

V posledních letech se Česká republika potýká s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti. Najít dnes kvalitní pracovníky v průmyslu je již zcela nemožné, mnoho firem proto využívá pracovníky ze zahraničí, kteří nejsou kvalifikovaní v oboru a také dokonale neovládají český jazyk.

 

Díky VR je možné odstranit jazykovou bariéru mezi zaměstnanci. Tito pracovníci mohou totiž pokyny při zaškolování dostávat ve svém rodném jazyce, tudíž se nemůže stát, že by pokyn nepochopili.

Díky technologiím, jako je VR, došlo v posledním desetiletí k výraznému zlepšení efektivity, spolehlivosti a také hlavně bezpečnosti a prevence zaměstnanců. Přecijen je lepší, když se školící pracovník zraní pouze „naoko“ ve virtuální realitě než na skutečném stroji.

 

Díky VR je zde také logický předpoklad, že zaměstnavatel šetří náklady na provoz skutečného stroje, který se nemusí vyřazovat kvůli tréninku z procesu výroby. Nový pracovník díky VR nebrzdí provoz, nespotřebovává materiál, nevytváří odpad.


Servisní kontrola strojů pomocí rozšířené reality

Pojem virtuální realita už mnozí znají. Nasadíte si brýle a ocitáte se na jiném místě, kde můžete trénovat, simulovat, učit se a hrát si. Pojem rozšířená realita patří k novějším a funguje tak, že skrze tablet, mobilní telefon, nebo speciální brýle vidíte v našem skutečném světě údaje, které mají další přínos pro kontrolu procesů, návody či predikce.

Rozšířená realita usnadňuje opravy, zkracuje čas a zlepšuje jejich kvalitu, je proto stále více využívána při servisních opravách. Servisní pracovníci dokážou lépe diagnostikovat příčinu poruchy a opravit tak poškozené přístroje. Mechanici mohou vidět animované části, které je třeba opravit, nástroje, které je třeba využít a posloupnost akcí, které je třeba vykonat. Obdrží též trojrozměrné informace nebo zvukové pokyny pro každý pracovní krok. Takto postupuje například společnost BMW při servisu svých vozů, při kterém si servisní technik nasadí brýle rozšířené reality, načež se mu na sklíčkách zobrazují informace o postupu servisních operací, jednotlivých součástkách i o nářadí, které je k danému kroku zapotřebí.

Jsme schopni bezpečně napojit technologií AR na Vaše online systémy a předávat zaměstnancům data pomocí tabletu či telefonu v reálném čase.


Funkce REMOTE ASSIST – Vzdálená pomoc

Tato služba umožňuje zaměstnancům údržby řešit servis přímo na pracovišti a to v reálném čase pomocí vzdálené podpory. Tato podpora zaměstnance údržby navádí nejen hlasem, ale i jednoduchou grafikou, kterou lze vidět skrz tablet, mobilní elefon, či brýle. Údržba je tak provedena rychle a bez chyby.

Rozšířená realita (AR) v oblasti této služby vykazuje obrovský potenciál. Jako důkaz můžeme uvést společnost Xerox, která původně využívala AR k tomu, aby spojila odborníky s pracovními techniky, namísto použití servisních příruček a telefonní podpory. Tím, že byla využívána při poruše zařízení AR, klesla doba potřebná k vyřešení problémů o dvě hodiny, tím tedy klesla personální potřeba techniků, což vedlo ke snížení nákladů firmy. Takto úspěšné zavedení AR v této firmě vedlo k použití této technologie při komunikaci se zákazníky. Společnost Xerox začala AR využívat při spojení technických odborníků přímo se zákazníky, pokud nastal nějaký problém s jejími produkty. Tím, že nemusela firma na místo zaslat odborníky, snížila společnost cestovní náklady, zákazníci si problém mohli vyřešit hned na místě, nemuseli čekat na příjezd odborné pomoci. Tyto kroky vedly ke zvýšení spokojenosti zákazníků na 95 % s poprodejním servisem.

 

Dnes jsou již na trhu produkty třetích stran, které jsme schopni integrovat přímo pro dané pracoviště.


Rozšířená realita a logistika

Podmínky v oblasti logistiky se v posledních letech výrazně změnily, na trhu jsou k dispozici stále náročnější produkty vyráběné na míru. Před 20. lety výrobci automobilů poskytli zákazníkům tři modelové řady vozů, v dnešní době jich nabízejí kolem deseti. Výrobní, logistické systémy a též i pracovníci se musí z tohoto důvodu stále více přizpůsobovat požadavkům zákazníků. V dnešní době jsou možnosti optimalizace logistických procesů téměř vyčerpány, proto se průmysl zaměřuje na vývoj technologií jako je rozšířená realita.

 

Skladové operace představují 20 % celkových nákladů na logistiku, přičemž dle odhadů vychystávání předmětů z regálů představuje 55 - 65 % těchto nákladů.

„Pick by paper“ „Pick by voice“ „Pick by light“ - Procesy vychystávání předmětů z regálů jsou v dnešní době ve většině skladů stále silně manuální. Tyto postupy jsou náchylné k chybám a také velmi pomalé oproti modernějším technologiím.

 

Nedostatky výše zmíněných technologií může odstranit technologie AR, která se nazývá „Pick by Vision“. Při této technologii dochází k využití mobilního hardwaru AR. Jedná se o head-mounted display, kameru, mikro přenosný počítač a baterii. AR a její hardware v tomto případě uvolní ruce sběratelů, mohou pracovat tzv. hands-free.

Aplikace vytvořená pro sběr zboží umožňuje zobrazit seznam vychystávaných položek v zorném poli uživatele, automaticky skenuje čárové kódy, optimalizuje směřování sběratele v interiéru skladu a pomáhá tak efektivně vyhledávat položky v regálech.

 

Lze také zobrazit informace o poloze položky obsažené v objednávce zákazníka, 3D šipky ukazují cestu k úložišti položky a ukážou na položku, která má být vychystávána.