Židovské muzeum v Praze

3D animovaná videa a 3D skenování

Pomáháme oživit zapomenuté kulturní bohatství židů v Česku

Moderní technologie – včetně 3D animací, 3D skenování a 3D modelování – pomáhají chránit i prezentovat historické artefakty a zatraktivnit jejich prohlídku návštěvníkům muzeí, hradů a zámků či uměleckých výstav.

Touto cestou se rozhodlo jít i světově proslulé Židovské muzeum v Praze, jež nyní organizuje unikátní výstavu Tajemství půdy: Nálezy z geniz českých a moravských synagog. A prezentovat veřejnosti sakrální předměty české židovské komunity pomáhají rovněž 3D technologie z dílny Tasty Air.

Výstava Tajemství půdy představuje nálezy židovských náboženských předmětů

 

Tzv. geniza označuje v židovské tradici zvyk odkládat objekty, které již neplní svou rituální funkci, ale judaismus zakazuje jejich zničení, na speciální místo, kde se o jejich osud postará zub času. Mezi tyto liturgické předměty patří svitky Tóry, modlitební pláště, zbytky svícnů nebo věci každodenní potřeby jako obuv či nádobí. Název geniza se vztahuje také na vymezený prostor, zpravidla půdu synagog, kde tyto předměty zůstávají mnohdy do dnešních dnů.

Židovské muzeum v Praze realizuje od 90. let 20. století rozsáhlý sběr genizot v ČR a získalo přes 3000 nálezů, jejichž stáří sahá do 16. století. Výsledkem je jedinečný projekt Tajemství půdy, jehož součástí jsou krom katalogizace také výstavy nálezů v regionálních muzeích a jejich online prezentace na webu. Aktuálně (jaro 2022) probíhá výstava v Regionálním muzeu v Chrudimi, na podzim se plánuje další v Plzni, a to vždy se zřetelem k regionálním specifikům nálezů.

Celý projekt obdržel finanční podporu z Fondů EHP a Norska.

Přemýšlíte o možnostech zvýšení akraktivity vlastního muzea pomocí interaktivních animací? Ozvěte se nám!

Židovské pamětihodnosti ožijí díky videím s 3D animacemi

 

Na konci roku 2021 oslovilo Židovské muzeum v Praze naše studio Tasty Air pro spolupráci na 3D animacích a videích, které mají zatraktivnit prezentaci artefaktů pro návštěvníky, včetně mladších generací. Důvodem byly i naše reference a předchozí projekty, kdy jsme s pomocí 3D skenování, virtuální a rozšířené reality vdechli nový život historickým pamětihodnostem v Muzeu umění Olomouc nebo v rámci projektu digitalizace kostela Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani.

V první fázi spolupráce jsme měli za úkol vytvořit celkem 3 animovaná videa, v nichž virtuálně „oživnou“ artefakty nalezené v židovských genizách po celém Česku.

První video je na světě a již baví návštěvníky v chrudimském muzeu. Hlavním motivem je bota, jejíž formát jsme zpracovali s pomocí 3D skenování a tzv. fotogrammetrie. Naskenovanou botu jsme přenesli do 3D prostoru půdy a místnosti, kde se volně pohybuje. Virtuální prostředí, kde se krátký příběh odehrává, jsme vytvořili v programu 3D Studio MAX. 

 

Výsledek si můžete prohlédnout sami.

Na výstavě v Chrudimi můžete vidět i skutečné nálezy

Proč interaktivní animace pomáhají i muzeím

■ Také historické památky musí kráčet s dobou

■ Originální způsob prezentace

■ Zvýšení prestiže a zájmu o muzeum

■ Nová forma předkládání historických faktů

■ Možnost vzdělávání formou her

■ Nástroj digitalizace a uchování kulturního dědictví

Na výstavě můžete narazit na obrazovky, které přehrávají interaktivní obsah

Máte zájem o podobnou vizualizaci pro váš objekt?

V Tasty Air již několik let pomáháme turistickým centrům, památkám a muzeím vymýšlet a vyvíjet moderní nástroje propagace, které s pomocí digitálních technologií dokážou přilákat a zaujmout návštěvníky. Na kontě máme hned několik projektů nejen s virtuální a rozšířenou realitou, které zvýšily návštěvnost a popularitu památek (Muzeum umění Olomouc  nebo Turistické informační centrum Brno).

Díky digitalizaci lze chránit vzácné kulturní dědictví a uchovat jej pro budoucí generace, dalším příkladem jsou digitální kiosky uvnitř kostela Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani.

 

Rádi připravíme unikátní řešení také pro vaše muzeum kostel či zámek – od úvodního návrhu témat a přípravy rozpočtu přes vývoj, design a grafiku, přes společné testování a dodání kvalitního finálního produktu.

Konkrétní produkt vždy vyvíjíme na základě společné vstupní konzultace, se zohledněním vašich nápadů a návrhů i analýzy potřeb vaší památky/muzea.

Výstupem pro muzea mohou být:

■ Virtuální prohlídky památek v jejich historické podobě

■ Interaktivní prvky, hry a kvízy

■ 3D animace, videa a příběhy

■ Mluvící sochy, postavy a oživlé obrazy

■ VR a AR do mobilu
■ Profesinální 3D skeny

Chcete také zvýšit povědomí o vaši památce?

Ozvěte se nám a my pro vás vymyslíme optimální řešení na míru!