LEAN 4.0 SG

 Naučná aplikace pro studenty středních škol 

Mezinárodní projekt pro studenty středních škol 

Díky dotačnímu projektu Erasmus+ se společnost Tasty Air společně s AUTOKLASTREM zapojili do projektu LEAN. Jedná se o mezinárodní projekt s aktivní účastí zemí Španělska, Portugalska a České republiky.

 

Podstatou celého projektu je snaha o implementaci metody LEAN do kontinuálně zlepšujících a inovačních procesů, které ve společnostech vznikají, především díky Průmyslu 4.0. Důležitou součástí je i edukace studentů a snaha o zjednodušení a lepší pochopení celé problematiky.

Serious games jako řešení

 

Tasty Air vyvinula aplikaci splňující určitá pravidla pro serious game – seriózní hru, která učí jednotlivým návykům. V případě tohoto projektu se jedná o metodu zeštíhlení výrobních postupů – tzv. „lean“, která je nejčastěji uplatňována právě v automobilovém průmyslu.

 

Významným partnerem tohoto projektu ve fázi zavádění byla Střední škola Jablunkov, kde si studenti 3. ročníku v rámci výuky ověřili Lean metody předmětu Výroba a logistika interaktivní tréninkovou hrou. Prakticky si vyzkoušeli, co je např. Kanban (jedná se o koncept úzce spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time). Dále se naučili, jak uspořádat pracoviště, jak sledovat výrobu, aby byla co nejefektivnější a byl splněn požadavek zákazníka.

 

Projekt strategického partnerství má za cíl zlepšit výsledky odborného vzdělávání a přípravy rozvojem inovativní digitální metodiky vzdělávání založené na simulačních seriózních hrách, orientovaný na zkušenosti a integrace systémů neustálého zlepšování.

Přemýšlíte o možnostech, jak zvýšit atraktivitu výuky a zaujmout studenty? Napište nám!

Multiplayerová seriózní hra

 

Jako u každého nově vznikajícího konceptu, je to otázka času, než se stane součástí učebních osnov odborného vzdělávání a přípravy. Testování probíhala mezinárodně v Lisabonu, a to za účastí studentů i učitelů, mj. i z České republiky.

 

„Výstupem dvouletého projektu je interaktivní aplikace na tablety – „multiplayerová seriózní hra“, která, jak již bylo zmíněno, učí studenty ve školách základní principy Lean metody zábavnou a interaktivní formou a to díky 5 tabletům simulujících 5 výrobních stanovišť. Jde o napodobeninu celého výrobního postupu s pátou konečnou stanici, kde se vyrábí finální výrobek. Důležité je zmínit, že společnost Tasty Air navrhla také administrační webovou aplikaci pro učitele. Jejich role je čistě administrativní a ve hře sledují hlavně statistiky, které ukazují studentům. Podstatná je zpětná vazba vyučujícího, který vysvětluje, na jakém pracovišti studenti udělali chybu a proč,“ vysvětluje Vojtěch Buday.

Administrační rozhraní pro učitele, kde nastavuje scénáře pro vybrané žáky

Aplikace je koncipovaná na 4 herní úrovně, které simulují pracovní proces od neorganizovaného výrobního procesu až po plně organizovaný pracovní postup. Středoškoláci tak mohou mít k dispozici skvělý nástroj, kde se o LEAN metodě dozví nejdůležitější informace a následně tyto principy implementují v praxi.  

 

Projekt je zdarma a jakákoli škola, které o něj projeví zájem, jej může testovat, zkoušet a  tím pádem i vyučovat celý LEAN proces, který je právě pro středoškoláky přehledný a zajímavý.

Střední škola v Jablunkově metodu LEAN vyučuje a proto byla perfektní volbou pro reálné testování aplikace.

Jednoduchá grafická stylizace

 

Jistou inspirací pro tento projekt byla již existující desková hra, která spadá do stejného odvětví seriózních her, které vyučují metodu lean. V této hře je úkolem studenta skládat lego kostičky a složit např. automobil, či motocykl. Nastavení grafického vizuálu do tohoto "lego stylu" byla správná volba nejen kvůli hezkému uživatelskému zážitku, ale také kvůli optimalizaci. Celá aplikace totiž běží na pěti tabletech a jednom PC současně, navíc tablety nedisponují takovým výkonem jako pevné stanice, takže realistická grafika nepřicházela v úvahu.

Pomocí pohybu prstů po tabletu má žák za úkol sestavit části vozidla.

Dokážete si představit realizovat podobný projekt právě u vás? Ozvěte se nám a my vám pomůžeme.