Uplatnění rozšířené reality v péči o zdraví

 

Rozšířená realita či virtuální realita neplní jen funkci zábavy. Stále častěji se s ní budeme setkávat při výuce ve škole, ve zdravotnictví – a v péči o duševní i tělesné zdraví. Může to být právě aplikace založená na rozšířené reality, která může pomoci při učení a trénování nových doktorů a chirurgů, kde uplatnění se najde například po cévních mozkových příhodách, traumatech mozku, poškození míchy, dětské mozkové obrně, s poúrazovými stavy a podobně. Rozšířená realita se uplatňuje i v terapiích pro seniory, vojáky s posttraumatickou stresovou poruchou, pacienty s Alzheimerovou chorobou či osoby s autismem.

 

Zrcadlo, zrcadlo…

 

Virtuální realita k tomuto účelu využívá tzv. zrcadlové neurony. To jsou nervové buňky v mozku, které jsou schopné se aktivovat v momentě vlastního úkonu nebo podnětu, ale i při pozorování úkonů a podnětů jiné osoby. V lidském mozku tyto zrcadlové neurony zastupují asi čtvrtinu všech neuronů.

 

Zrcadlové neurony se rozlišují na motorické, tedy reagující na pohyb, a senzorické, které reagují na dotyk a bolest. Moderní rehabilitační medicína využívá zrcadlové neurony k zrcadlové terapii, která využívá neuroplasticitu mozku k jejich aktivaci. K prvotnímu využití došlo u pacientů s amputací končetin, kdy byl pacient umístěný do zrcadlového boxu a vytvořila se tak iluze, že obě jeho končetiny jsou zdravé a funkční.

 

Jak terapie probíhá?

 

Virtuální realita funguje na podobném principu jako zrcadlový box. Při rehabilitaci osob s omezenou mobilitou podporuje jejich sílu a citlivost, pomáhá jim zvyšovat kloubní rozsah a rozvíjet rovnováhu a koordinaci. Zlepšuje také kognitivní funkce a paměť. Pomocí rozšířené reality zprostředkují terapeuti pacientům video, které pozorují například očima chodící postavy se všemi vjemy, jaké chůze přináší. Zrcadlové neurony na tento podnět zareagují a urychlí proces uzdravení.

 

Často se rovněž uplatňují simulace, které mají za cíl pomoci pacientovi nacvičit dovednosti ztracené v průběhu onemocnění. Typicky jde o systematický trénink paměti, pozornosti, schopnosti navigace nebo plánování činností.