Novinky a Aktuality ze světa TASTY AIR

Tasty Air implementuje směrnici ČNS ISO 27 000 1


Plodem naší spolupráce se společností Bobcat je nejen nová mobilní aplikace, ale rovněž zavedení směrnice ISO/IEC 27 000 1 v naší firmě Tasty Air. Co přesně implementace směrnice obnáší a proč jsme se pro ni rozhodli, vám vysvětlíme v tomto stručném příspěvku.


Co je to směrnice ČNS ISO 27 000 1?

Tento mezinárodní standard shrnuje a definuje požadavky na management bezpečnosti informací uvnitř firem, především v oblasti IT systémů, procesů a komunikace se zaměstnanci i klienty navenek. Cílem je zamezit možnému úniku nebo zneužití citlivých údajů. Implementace směrnice proto vyžaduje zavedení konkrétních opatření, která tomu dokážou účinně předejít.


Pro konkrétní představu – dokonale zabezpečit musíme jak digitální, tak papírová data. Vedle e-mailové komunikace, interního softwaru, hesel do systému apod. je nutné mít pod kontrolou také hardware, smlouvy, faktury a další „fyzické“ dokumenty.


Proč jsme se rozhodli zavést normu ISO v Tasty Air?

Úvodním podnětem byla spolupráce s firmou Bobcat – světovým výrobcem stavebních a zemědělských strojů, jejíž podmínkou bylo právě splnění vysokého bezpečnostního standardu pro nakládání s údaji. A protože jsme výběrové řízení pro vývoj mobilní aplikace vyhráli, rozhodli jsme se zahájit proces implementace normy ISO 27 000.


ISO totiž přináší, krom samotného zvýšení bezpečnosti, i další benefity. Umožní nám navázat budoucí spolupráci s dalšími českými i zahraničními společnostmi nebo státními subjekty, jež tuto certifikaci vyžadují. Krom jisté konkurenční výhody a nových možností spolupráce navíc vítáme dokonalejší přehled o interním i externím toku informací a komunikaci, stejně jako zrychlení a zefektivnění procesů.


Na konci listopadu 2021 nás čeká interní audit pod vedením firmy M Vision, která má za úkol zkontrolovat, zda splňujeme požadavky normy, a máme tak nárok získat příslušný certifikát.


Celý proces je cenná příležitost pro zlepšení fungování naší firmy, abychom mohli klientům nabídnout ještě dokonalejší služby!