Novinky a Aktuality ze světa TASTY AIR

Kolokvium na téma muzea po pandemii

„Nové technologie a virtuální prostor“ se staly názvem a tématem samostatného bloku přednášek, kde jsme představili naše projekty s virtuální realitou pro muzea. Návštěvníci kolokvia se tak mohli seznámit s naší virtuální rekonstrukcí svatováclavského návrší v raném středověku, stejně jako objevovat svět hornictví na Podkrušnohorsku s pomocí VR a digitálních animací.

 

Jsme rádi za vřelý ohlas posluchačů a budeme se těšit na příští ročník!

 

Jak pandemie přivedla moderní technologie do českých muzeí 

 

Pandemie koronaviru, lockdowny, sociální distancování, přísná hygienická pravidla a další omezení muzeím příliš nepřála. Řada z nich tak hledala východisko z krize právě v technologiích typu VR, AR a interaktivních aplikacích.

 

„Digitalizace kulturních památek je pro nás v Tasty Air jeden z hlavních bodů, kterému se věnujeme. Česká muzea poslední dobou vytvářejí digitální evidenci sbírek. Díky využití virtuální a rozšířené reality se některá muzea a galerie stávají velmi vyhledávanými. Návštěvníci chtějí zážitky a my v Tasty Air nabízíme kombinaci virtuální reality, „reálna“ a skutečného zážitku,“ komentuje Vojtěch Buday. 

 

V Tasty Air jsme od roku 2019 vyvinuli hned několik aplikací a řešení, jež nabízejí návštěvníkům individuální, tj. bezpečnou prohlídku pamětihodností v Brně (TIC Brno) či Olomouci (Virtuální rekonstrukce svatováclavského návrší). Potenciál technologií začala jiná muzea využívat pro digitalizaci památek, artefaktů, historických maleb, listin apod. (Biskupství litoměřické – aplikace s 3D skeny).

 

Pandemie zkrátka urychlila vstup těchto technologií na českou i světovou muzejnickou scénu, což reflektovalo kolokvium, které tématu věnovalo samostatný blok. Prezentující, včetně Matěje Rejnocha z Tasty Air a Miloslava Kindla z Muzea umění Olomouc, se zde věnovali aktuálním otázkám typu: Jaké jsou přínosy nových technologií a jak se uplatňují v činnosti českých muzeí? Jaké jsou možnosti pro prezentaci sbírek a edukaci témat? Jak zacházet s virtuální realitou?

 

Odpovědi a inspiraci nabídly právě prezentované aplikace a řešení z dílny Tasty Air.

Projekty Tasty Air oslovily publikum hned na dvou přednáškách.

Rostoucí trend digitalizace kulturních památek potvrdil ve svém vystoupení také Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D. vedoucí odboru starého umění, který vyzdvihl spolupráci se společností Tasty Air.

 

„Návštěvníkům muzea nabízíme nevšední zážitek, takový, který si budou pamatovat všichni, napříč všemi generacemi. S Tasty Air jsme realizovali např. virtuální prohlídku Románského biskupského paláce Jindřich Zdíka. Památka je stará více než 800 let. K dalším počinům s Tasty Air patří virtuální prohlídka okolí Václavského náměstí v jeho historické, rekonstruované podobě z 12. století. Je to místo, kterým procházely dějiny. Jeden z důvodu, proč chceme návštěvníkům přiblížit památky v konkrétní době a umožnit jim návrat v čase,“ zmiňuje Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D. 

 

Projekty Tasty Air oslovily publikum hned na dvou přednáškách

 

V příspěvku Matěj Rejnoch, náš CSO, nabídl ochutnávku projektu Dolů do dolu pro Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě. Řešení s pomocí VR, vymazlených digitálních animací a interaktivních her a úkolů seznamuje uživatele s historií, praktikami a technologiemi hornictví v regionu. Dolů do dolu je od začátku koncipováno jako edukační projekt s cílem zaujmout mladší generace studentů středních škol a učilišť, stejně jako návštěvníků muzeí.

 

Na jubilejním 10. kolokviu zaznělo spoustu zajímavých podnětů, jak mohou muzea, galerie, případně jiné kulturní památky využít nové trendy, které digitální doba nabízí. Je třeba zmínit, že se nejedná jen o softwarové řešení, ale především o jeho kombinaci s konkrétním řešením. Návštěvnici kulturních památek tak díky digitalizaci kulturních památek získají konkrétní obraz a jasnou představu vzácných artefaktů, které jsou dochovány jen z části.